Վաճառքը ավարտելուց հետո կողմերի ձեռսեղմում

Վաճառքի գործընթաց

Անշարժ գույքի վաճառքը կարևոր գործարք է, որն ունի հատուկ ընթացակարգ: Ուղղակի գումարի փոխանցումով գնորդից վաճառողին գործարքը չի ավարտվում: Եթե չունեք բավարար գիտելիքներ գործարքը իրականացնելու համար, ապա ցանկալի է աշխատել պրոֆեսիոնալ գործակալի հետ, ով տիրապետում է բոլոր նրբություններին և քայլերին: Քանի որ գործարքները միմյանցից տարբերվում են, ուստի վաճառքի ընթացքը նույնպես հնարավոր չէ նկարագրել մեկ ստանդարտ տարբերակով: Փորձենք նկարագրել հիմնական ընթացքը կանխիկ և հիփոթեքային վարկով գնելու դեպքում, որպեսզի կարողանաք կազմել ընդհանուր պատկերացում սպասվելիք քայլերի վերաբերյալ: Սակայն չի բացառվում, որ Ձեր դեպքում կարող են լինել այլ քայլեր ևս:


Կանխիկ գումարի դեպքում

Որպես առաջին քայլ վաճառող կողմը դիմում է կադաստրի պետական կոմիտե տվյալ անշարժ գույքի համար միասնական տեղեկանք ստանալու համար, որում նշված են գույքի բոլոր սեփականատերերի անուն ազգանունները, գույքի մակերեսը և գույքի մասին սահմանափակումներ լինելու մասին ինֆորմացիա։ Գործարք կարող է լինել միայն այն դեպքում երբ գույքի վրա չկան սահմանափակումներ։

Վաճառքը կարող է իրականացվել կադաստրի պետական կոմիտեում կամ նոտարական գրասենյակում։ Կադաստրում կատարվող գործարքները անվճար են: Կադաստրում կարելի է գործարք կատարել եթե՝

 • Գույքի բոլոր սեփականատերերը կարող են ներկայանալ առք ու վաճառքին
 • Գործարքը կատարվում է առանց որևէ լիազորագրի
 • Գույքը բաժանված չէ բաժնեմասերի սեփականատերերի միջև
 • Գործարքը կատարվում է կանխիկ այլ ոչ թե հիփոթեքային վարկի միջոցով։

Գործարքի գումարը կարող է լինել կանխիկ կամ փոխանցումով։ Կանխիկի դեպքում գումարը տրվում է տեղում(կադաստրում կամ նոտարական գրասենյակում): Փոխանցման դեպքում առք ու վաճառքի պայմանագրում նշվում է վաճառողի բանկային հաշվեհամարը և ժամկետը՝ մինչև երբ պետք է կատարվի փոխանցումը: Գործարքը համարվում է կայացած, երբ պահանջվող գումարը նախատեսված ժամանակահատվածում փոխանցվում է նշված հաշվեհամարին: Հակառակ դեպքում գործարքը համարվում է չեղյալ: Պայմանագրի օրինակներ կարող եք գտնել մեր կայքի փաստաթղթերի օրինակներ էջում:

Առք ու վաճառքից հետո 1 ամսվա ընթացքում գնորդը պետք է դիմում ներկայացնի կադաստրի պետական կոմիտե պետական գրանցման համար։ Գրանցման համար անհրաժեշտ է, որ տվյալ գույքի մասով չլինի գույքահարկի և/կամ համատիրության պարտք։

Եթե գործարքը իրականացվում է նոտարական գրասենյակում, ապա պետական գրանցման դիմում կարող է ներկայացնել նոտարը՝ առք ու վաճառքից անմիջապես հետո (վերը նշված պարտքերի բացակայության դեպքում)։ Դիմելուց 4 աշխատանքային օր անց, տվյալ գույքը արդեն պատկանում է գնորդին և նրան տրվում է բանալի բառ, որով նա կարող է ցանկացած ժամանակ կադաստրի պաշտոնական կայքից գտնել իր սեփականության վկայականը և տպել այն։ Վկայականը առանց կնիքի է։

Գույքի ազատումը կատարվում է կողմերի համաձայնությամբ՝ առք ու վաճառքի պայմանագրում նշված ժամկետում։


Հիփոթեքային վարկի դեպքում

Հիփոթեքային վարկով անշարժ գույք գնելու դեպքում ճիշտ կլինի նախորոք այցելել բանկ, ներկայացնել վարկային մասնագետին վարկառուների եկամուտների մասին տեղեկանքներ և տեղեկանալ, թե բանկը որքան գումար կարող է տրամադրել: Հետո միայն համադրելով բանկի կողմից տրվող գումարը Ձեր անձնական միջոցների հետ կարող եք փնտրել գույք այդ գնային սահմաններում:

Գույքը գտնելուց հետո պետք է ներկայանալ բանկ, ստորագրել դիմում՝ հիփոթեքային վարկի տրամադրման համար: Բանկի կողմից պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, բանկը դիմում է իր հետ համագործակցող գնահատող լեցենզավորված ընկերությանը՝ գույքի գնահատման համար: Գույքը գնահատողը կապվում է վաճառողի հետ և պայմանավորվում գնահատման նպատակով այցելության մասին։ Գնահատումից հետո բանկը կարող է պահանջել այլ փաստաթղթեր ևս: Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, բանկը հաշվարկում է իր ռիսկերը և որոշում կայացնում հիփոթեքի տրամադրման վերաբերյալ: Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում՝ գույքի սեփականատերը կադաստրի պետական կոմիտեից վերցնում է միասնական տեղեկանք և ներկայացնում բանկ։ Եթե սահմանափակումներ չկան, վարկային մասնագետը նշանակում է գործարքի օր նոտարի մոտ։ Գումարի փոխանցումը վաճառողի հաշվեհամարին կատարվում է պայմանագրում նշված պայմաններով և ժամկետում: Կախված բանկից և հիփոթեքային վարկի պայմաններից՝ ընթացակարքը կարող է տարբերվել: Որոշ դեպքերում նոտարի մոտ գնորդը կանխիկ վճարում է գումարի իր մասը, ապա բանկը, 4 աշխատանքային օր հետո փոխանցում է մնացած գումարը վաճառողի հաշվեհամարին: Այլ դեպքում գնորդը գումարը մուտքագրում է բանկի համապատասխան հաշվեհամարին, իսկ բանկը՝ արդեն ամբողջ գումարը, փոխանցում է վաճառողի հաշվեհամարին: Կարող են լինել այլ տարբերակներ ևս: Բոլոր դեպքերում, բանկը գումարը փոխանցում է վաճառողի հաշվեհամարին, միայն կադաստրում նոր պետական գրանցումից հետո։


Առք և վաճառքի պրոցեսի ժամկետները և գները

 • Գործարքը ընդհանուր կարող է տևել 5-8 օր
 • Միասնական տեղեկանքը կադաստրի պետական կոմիտեից արժե
  • 3 օր հետո՝ 10 000 դրամ,
  • 1 օր հետո՝ 20 000 դրամ,
  • նույն օրը՝ 60 000 դրամ
 • Գործարքի կատարում
  • կադաստրում՝ անվճար,
  • նոտարական գրասենյակում՝ 20 000-25 000 դրամի սահմաններում
 • Պետական գրանցման դիմում՝ 45 000 դրամ, գրանցումը իրականացվում է 4 աշխատանքային օր հետո։