Ստուգված Սեփականատեր

SENYAK.am կայքում, հայտարարության մեջ, կարելի է ստանալ Ստուգված Սեփականատեր պիտակը: Տվյալ պիտակը հայտարարությանը տալիս է ավելի մեծ վստահություն մարդկանց մոտ, բարձրացնում է հայտարարության որակը, ինչը նպաստում է, որպեսզի հայտարարությունը ավելի դանդաղ կորցնի դիրքերը:

Պիտակը ստանալու համար ուղարկեք info@senyak.am էլ-փոստին.

  • Սեփականության վկայականի պատճեն, որտեղ հստակ երևում է գույքի հասցեն, մակերեսը, սեփականատիրոջ անունը:
  • Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն:
  • Հայտարարության հղումը, որի համար դիմում եք:
Կայքի ադմինիստրացիայի կողմից այն կստուգվի, և հայտարարության վրա կավելացվի պիտակը: