Հայտարարության Վիճակագրություն

Կայքում ցանկացած հայտարարություն ունի իր էջը, որտեղ ամենայն մանրամասներով ներկայացված է առաջարկվող անշարժ գույքը, այդ էջում առկա է նաև «Զանգահարել» և «Ուղարկել Նամակ» կոճակները:

Հայտարարությունները նաև ներկայացված են կայքի տարբեր հատվածներում՝ փոքր, գովազդային բլոկերի տեսքով: Այդ գովազդային բլոկերը հիմնականում ցուցադրվում են տվյալ անշարժ գույքի համապատասխան բաժնի ցուցակներում, կամ որոնման արդյունքներում: Ցուցադրվում է նաև կայքի գլխավոր էջում, բացված հայտարարությունների մեջ՝ «Այլ Հայտարարություններ» մասում, հեռացված կամ պասիվացված հայտարարությունների էջերում և կայքի այլ հատվածներում:

SENYAK.am կայքում Հայտարարության վիճակագրությունը ներկայացված է երեք թվերով՝ Ցուցադրումներ, Դիտումներ և CTR կամ գրավչություն:

  • Ցուցադրումներ - Այս թիվը ներկայացնում է, թե քանի անգամ է տվյալ հայտարարության փոքր գովազդային բլոկը ցուցադրվել կայքի տարբեր բաժիններում:
  • Դիտումներ - Այս թիվը ներկայացնում է, թե քանի անգամ է բացվել տվյալ հայտարարության էջը:
  • CTR - Կամ հայտարարության գրավչություն: Դիտումների հարաբերությունն է ցուցադրումների: Այլ կերպ ասած՝ թե քանի տոկոս դեպքերում են բացել տվյալ հայտարարությունը ցուցակներում տեսնելիս:

Վիճակագրության գրաֆիկի վերնամասում ներկայացված են Ցուցադրումների և Դիտումների քանակը և միջին CTR-ը հայտարարության հրապարակման պահից սկսած: Տվյալները թարմացվում ժամը մեկ հաճախականությամբ: ի գիտություն, տվյալները հավաքվում են 09.04.2022 ամսաթվից սկսած, ուստի ավելի վաղ հրապարակված հայտարարությունների վրա ցուցադրվում է ամսի 09.04.2022-ից հետո հաշվարկված թվերը: Ներքևում գրաֆիկի վրա պատկերվում է առավելագույնը վերջի 30 օրվա տվյալները: Կարող եք դիտել թվերը ըստ օրերի սեղմելով գրաֆիկի վրա համապատասխան օրվա դիմաց:

Ինչպե՞ս լավացնել արդյունքները

Ցանկացած հայտարարության նպատակն է գտնել գնորդ կամ վարձակալ: Իսկ այդ նպատակին հասնելու համար պետք է, որ Ձեր հայտարարությունը դիտեն հնարավորինս շատ մարդիք: Մեծ մրցակցության պարագայում՝ ինչպիսին է անշարժ գույքի շուկան, մարդիք շատ հաճախ թերթում են միայն ցուցակները, և բացում են միայն իրենց ուշադրությունը գրաված հայտարարությունների էջերը, իսկ մնացած 90% հայտարարությունները մնում են չդիտված:

Քանի որ դիտումները կախված են ցուցադրումներից և CTR-ից՝
Դիտումներ = Ցուցադրումներ * CTR / 100,
ուստի դիտումները ավելացնելու համար դուք պետք է լավացնեք այդ երկու ցուցանիշները:
Ցուցադրումների քանակը ավելացնելու համար պետք է, որպեսզի Ձեր հայտարարություը լինի հնարավորինս բարձ դիրքերում: Ցուցադրվի կայքի գլխավոր էջում, և կայքի այլ հատվածներում նույնպես: Ամենապարզ տարբերակը ակտիվացնել վճարովի առաջխաղացումները, ինչպիսին է օրինակ՝ «Հատուկ» կամ «Թոփ» դարձնելը, սակայն կարող եք ավելացնել ցուցադրումները առանձ գումարի նույնպես՝ բնական միջոցներով:
SENYAK.am կայքում գոյություն ունի Հայտարարությունների որակ հասկացողություն: Ցուցակներում ցածր որակի հայտարարությունները ավելի արագ են կորցնում իրենց դիրքերը: Ուստի, որպեսզի Ձեր հայտարարությունը ավելի երկար պահպանվի բարձ դիրքերում պետք է, որ այն լինի որակյալ: Որակը հաշվարկվում է մի շարք պարամետրերի հիման վրա, օրինակ նկարների քանակի, որակի, նկարագրության տեքստի բովանդակության, տեսանյութի առկայության և մի շարք այլ պարամետրերի հիման վրա: Շատ կարևոր է որպեսզի հայտարարությունը չխախտի Հայտարարությունների հրապարակման կանոնները, խախտելու դեպքում որակը կարող է բազմապատիկ անգամ նվազել: Ամեն 3 օրը մեկ հայտարարությունը հնարավոր է թարմացնել, որի դեպքում հայտարարությունը բարձրանում է առաջին տեղ:
CTR-ը մեծացնելու համար պետք է անել այնպես, որպեսզի Ձեր հայտարարությունը լինի ավելի գրավիչ մնացած հայտարարությունների ֆոնին: Կրկին ամենապարզ տարբերակն է ակտիվացնել վճարովի ծառայություններից, օրինակ «Թոփ» կամ «Շտապ», որոնք ցուցակներում տարբերվում են արտահայտիչ գույնով և պիտակով: Բայց կրկին կարող եք լավացնել գրավչությունը առանց գումարի:

  • Ամենամեծ ազդեցությունը գրավչության վրա ունի գինը, այն պետք է լինի մրցունակ և շուկայականից ոչ շատ բարձր:
  • Եկրորդ տեղում է հայտարարության առաջին նկարը, այն պետք է լինի բարձր որակի, և պետք է պարունակի տվյալ անշարժ գույքի ամենագրավիչ հատվածը: Կա սխալ պատկերացում, որ նկարները պետք է դասավորված լինեն ըստ հերթականության, սկսեն շքամուտքից և շարունակվեն ըստ սենյակների հերթականության: Այո, այդպիսի դասավորվածությունը հեշտացնում է դիտողի համար գույքի ընկալելիությունը, սակայն շքամուտքը շատ քիչ դեպքերում է ամենագրավիչ մասը, ուստի այն թողնելով որպես առաջին նկար, մեծացնում եք ռիսկը, որ ձեր հայտարարությունը ուղակի չեն բացի: Ուստի առաջին նկարը դրեք ամենագրավիչը, իսկ մնացած նկարները արդեն կարող եք դասավորել ըստ հերթականության:
  • Հաջորդը ինչը հայտարարությունը կդարձնի գրավիչ, տեսանյութի առկայությունն է, տեսանյութով հայտարարությունների փոքր, գովազդային բլոկի վրա ցուցադրվում է Youtube-ի կարմիր լոգոտիպը, ինչը լրացուցիչ գրավչություն է տալիս Ձեր հայտարարությանը:
  • Հայտարարության գրավչությունը բարցրացնում է նաև Ստուգված Սեփականատեր պիտակը, եթե Դուք գույքի սեփականատերն եք, կարող եք այն ակտիվացնել: Պիտակի վերաբերյալ, և ինչպես այն ակտիվացնել, կարող եք կարդալ այստեղ՝ Ստուգված Սեփականատեր

Եվ իհարկե, կարող եք ավելացնել դիտումներ՝ տարածելով հայտարարությունը սոցիալական ցանցերում:
Ի դեպ, որակի որոշակի շեմը հաղթահարած հայտարարությունները մեր կողմից անվճար հրապարակվում են մեր ֆեյսբուքյան և Ինստագրամյան էջերում: